Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013


Χαιρετίζουμε την εκδήλωση που κάνουν στο Wiesbaden  στο  Μύκονος  Spendenaktion από την οικογένεια Συντάκη για τα παιδιά στο ΚΑΑΠ Βούλας.
Το ΚΑΑΠ και οι εθελοντική ομάδα tantem το blog μας σας ευχαριστεί για την συμπαράστασή που μας δίνετε.
Το ότι σκέπτεστε τα παιδιά του ΚΑΑΠ και μόνο μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας.
Να είστε όλοι καλά και ευχόμαστε να περάσετε καλά την βραδιά σας.


Wir freuen uns über die Veranstaltung in Wiesbaden in Mykonos Spendenaktion der Familie Autor für Kinder in KAAP Voula tun.
Die KAAP und freiwillige Gruppe tantem unserem Blog danken Ihnen für die Sympathie, die Sie uns.
Denken Sie, dass Kinder KAAP allein gibt uns die Kraft, unsere Arbeit fortzusetzen.
Sie sind alle gut und wünschen Ihnen einen guten Abend.We welcome the event to do in Wiesbaden in Mykonos Spendenaktion the family author for children in KAAP Voula.
The KAAP and voluntary group tantem our blog thank you for the sympathy you give us.
Think that children KAAP alone gives us the strength to continue our work.
You are all well and hope you have a good evening.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου